Perfil del 23/02/2016 a l’estanh de Baciver

//Perfil del 23/02/2016 a l’estanh de Baciver

Perfil fet en un vessant oest prop de l’estany de Baciver. El mantell de neu es troba isoterm i humit o moll fins la base. El més interessant és la capa de pols enterrada per 10 cm de neu humida, i que respon de forma moderada al test de compressió i la cissalla de mà. Avui mateix aquesta capa ja ha estat responsable del desencadenament accidental a distància d’una placa molt petita a cota alta que no estava gens lligada amb aquesta capa de neu bruta de pols del Sahara.

Perfil hecho en una ladera oeste cerca del lago de Baciver. El manto de nieve se encuentra isotermo y húmedo o mojado hasta la base. Lo más interesante es la capa de polvo enterrada debajo de 10 cm de nieve húmeda, y que responde de forma moderada al test de compresión y a la cizalla de mano. Hoy mismo esta capa ya ha sido responsable del desencadenamiento accidental a distancia de una placa muy pequeña en cota alta que no estaba para nada ligada con esta capa de nieve sucia de polvo del Sahara.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS

2016-02-23T21:09:52+00:00 23/02/2016|