Nhèu ventada

/Nhèu ventada
Nhèu ventada 2017-10-20T13:24:43+00:00

Eth vent ei er arquitècte des lauegi de placa, ei qui forme es plaques de vent.

Tactica: evita es acumulacions recentes

Durada: 1-2 dies

Indicis tipics:

 • Transpòrt perceptible de nhèu peth vent
 • Es acumulacions pòden èster dures o trendes
 • Prigondor dera traça variabla
 • Nhèu damb coesion
 • Senhaus d’alarma (p.e. lauegi de placa recents, henerècles, wumpfs)

Distribucion tipica

 • Zònes protegides deth vent (dejós deth vent, cambis de penent, comes…)
 • Soent mès abundantes en còtes nautes e pròp de còth e grinches
 • Importantes variacions en un petit airau

Conselhs:

 • Evita es acumulacions quan sigue possible
 • Met atencion as cambis ena exposicion ath vent
 • Quan mès recentes mès fragiles acostumen a èster

Condicions entara formacion de plaques de vent

 • Vent pròpri. Vents entre 30 e 80 km/h son es mès efectius entara formacion de plaques
 • Nhèu transportabla. Ja sigue per nheuada recenta, o pr’amor qu’era nhèu s’a mantengut sense coesion ena superfícia

Es plaques pòden èster dures o trendes. Soent mòstren ua distribucion molt irregulara en zònes ath dejós deth vent.