Balanç de la temporada 2018-19

//Balanç de la temporada 2018-19

Balanç de la temporada 2018-19

Perill d’allaus absolut

Als dos primers gràfics s’observa la distribució del perill, el gràfic de l’esquerra és per la temporada 18/19 i el de la dreta la mitjana de les últimes 6 temporades. En total han estat 132 de butlletins dels quals més del 50% han tingut el perill 2, és un lleuger augment respecte la mitjana. S’observa també un augment dels dies de perill 1 i una disminució del perill 3 i 4.

Distribució del problemes d’allaus

Ens els dos següents gràfics ens trobem la distribució dels diferents problemes que s’han donat, a l’esquerra per la temporada que deixem enrere (18/19) i a la dreta la mitjana dels últims 6 anys.

Degut a una temporada irregular amb pocs dies de precipitació i neu acumulada s’observa una disminució dels dies de problemes de neu recent i neu ventada i un augment considerable tant dels dies de neu humida com de les capes febles persistents.

Distribución de los problemas de aludes para la temporada 2018-19 (izquierda) y últimas 6 temporadas (2013-14 a 2018-19)

Article redactat per Abel Lapedra, estudiant de màster de la UdL que ha realitzat les pràctiques d’empresa al Centre de Lauegi i buscant feina … Moltes gràcies Abel per la teva motivació i col·laboració en l’equip!

2019-10-10T08:49:30+00:00 29/04/2019|