Balanç del perill d’allaus de la temporada d’hivern 2019-20

//Balanç del perill d’allaus de la temporada d’hivern 2019-20

Balanç del perill d’allaus de la temporada d’hivern 2019-20

En aquesta nova entrada al Blog, valorem el resultat dels butlletins de perill d’allaus per una temporada d’hivern poc hivernal que vam analitzar en el darrer post del Blog.

Amb la primera nevada, el 8 de novembre vam emetre la primera informació de condicions de neu i perill d’allaus, encara sense descriure problemes d’allaus ni grau de perill. Però amb el missatge principal que si hi ha prou neu per esquiar, hi ha prou neu perquè hi hagin allaus!

Als següents 6 butlletins, ja basats amb les primeres observacions sobre el terreny, vam incloure els problemes d’allaus però encara no vam assignar grau de perill. Aquests butlletins es van emetre amb una freqüència de tres cops per setmana, arribant a cobrir 10 dies de calendari.

El dissabte 23 de novembre, vam començar l’emissió diària del butlletí de perill d’allaus estàndard, amb grau de perill a 24h i 48h, amb la descripció dels problemes típics d’allaus, estat de la neu i previsió meteorològica pels dos dies de vigència del butlletí.

Aquesta temporada d’hivern 2019-2020 hem emès 113 butlletins de perill d’allaus públics, vàlids per tot el terreny de forapista i muntanya de la Val d’Aran.

Com es mostra a la Figura 1, el grau de perill a 24h pronosticat amb més freqüència ha estat el grau  1-Feble en un 45% dels dies, seguit del 2-Moderat el 34% i del 3-Marcat el 20%. Només en un butlletí hem assignat el grau 4-Fort i no hem utilitzat el grau 5-Molt Fort. Quan analitzem el grau de perill pronosticat per les 3 bandes altitudinals, la distribució del grau de perill en cotes altes (>2.300 m) és pràcticament igual al grau de perill absolut del butlletí. Ja que habitualment, el perill més elevat es troba a les cotes més elevades, mentre que en cotes mitges (2.000 a 2.300 m) i sobretot en cotes baixes (<2.000 m) el perill d’allaus presenta valors més baixos.

Figura 1. Distribució del grau de perill d’allaus absolut i per les 3 bandes altitudinals que es representen a la roseta de perill de la capçalera del butlletí.

Aquest balanç de grau de perill desviat cap als valors més baixos de l’escala contrasta amb la distribució mitjana del grau de perill per les darreres 7 temporades (de la 2013-14 a la 2019-20, veure la Figura 2). Per tot aquest conjunt de temporades (que sumen 989 butlletins amb grau de perill), el grau de perill més freqüent és el 2-Moderat (45%), mentre que els graus 1-Feble (24%) i 3-Marcat (28%) s’usen de manera similar amb menor freqüència. El grau de perill 4-Fort (3%) s’ha usat en 27 butlletins mentre que el  5-Molt fort només s’ha pronosticat en 1 ocasió.

Figura 2. Distribució del grau de perill d’allaus absolut per la temporada 2019-20 (esquerre) i distribució mitjana per les darreres 7 temporades (dreta).

Pel què fa l’ús dels Problemes Típics d’Allaus, que són els descriptors estàndard europeus per comunicar els perills d’allaus vigents, en el conjunt de tots els butlletins (123 dies de predicció en total) hem utilitzat 220 problemes típics d’allaus. En 41 butlletins només destacat un únic problema, mentre que en tota la resta s’ha descrit més d’un problema típic d’allaus a la vegada.

La Figura 3 mostra la distribució d’ús dels Problemes Típics d’Allaus. Durant la temporada 2019-20, la neu ventada ha estat el problema típic més habitual, amb una freqüència relativa de 0,7 per dia de butlletí. La neu humida ha estat el segon problema més usual, amb una freqüència relativa de 0,5 per dia de butlletí. Els lliscaments basals, la neu recent i les capes febles persistents han estat menys repetits, amb freqüències relatives de 0,2, 0,2 i 0,1 per dia de butlletí respectivament. Finalment, en 11 ocasions el butlletí ha assignat una situació favorable (sense problemes a destacar), el que significa una freqüència relativa de 0,1 per dia de butlletí.

En comparació amb la distribució mitjana dels problemes típics d’allaus per les darreres 7 temporades, és notable la major freqüència de dies de neu ventada (consistent amb el fet que la majoria de nevades s’han produït amb episodis de vent fort) en detriment amb la menor freqüència de dies de neu recent (poques nevades sense vent), capes febles persistents (les pluges s’han encarregat de desactivar-les) i lliscaments basals (en general gruix de neu insuficient per aquest tipus de problema).

Figura 3. Distribució dels problemes d’allaus  als 123 dies de validesa dels butlletins de perill d’allaus per la temporada 2019-20 (esquerre) respecte la distribució en el conjunt de butlletins emesos les darreres 7 temporades (dreta).

Aquesta temporada de predicció mitjançant el Butlletí de Perill d’Allaus públic adreçat a tots els muntanyencs ha finalitzat tristament de manera anticipada degut a la necessitat de confinament de tots els ciutadans per frenar la propagació del coronavirus i evitar absolutament qualsevol accident de muntanya. De fet, altres centres de predicció d’allaus han pres la mateixa difícil decisió, com el Servei Meteorològic d’Andorra, Meteo FranceAvalanche Canada i el North West Avalanche Centre.

No  obstant, els tècnics en neu i allaus del Centre de Lauegi continuem fent el seguiment de les condicions nivo-meteorològiques a partir dels mitjans remots de que disposem i mantenim el servei bàsic de predicció del perill d’allaus local per les carreteres del Port de la Bonaigua i Accés a Beret.

Tot  i que la setmana passada va començar la primavera astronòmica, l’hivern que no hem vist gaire ara sembla que no vol marxar.  Els mapes indiquen aire fred i nevades febles a cotes baixes per uns dies més. A veure què succeeix!

Mentrestant us encoratgem a passar aquest temps de confinament a casa amb altres activitats que us mantinguin físicament i mentalment saludables.

 

Equip del Centre de Lauegi d’Aran

2020-03-26T11:43:57+00:00 26/03/2020|