20150218 Conangles
20150218 Estanhets

Perfils realitzats ahir al sector de Conangles. El primer en una coma obaga al límit del bosc, mostra dos nivells febles d’agulles en procés de facetar-se. El més profund, reposa damunt d’una crosta marró, bruta de pols, que actua de pla de lliscament efectiu. Els tests realitzats donen resultats positius. El segon, en una cota alta i també obaga, mostra un mantell de dureses majoritàriament creixent excepte a la base, amb una capa de cristalls molt grossos, angulosos i incohesius. Amb els esquís hem provocat esquerdes i petits woumpfs, indicant la presència de debilitats sota la placa, i la possibilitat de desencadenar-ne una en terreny específic favorable.

Podeu visualitzar la localització dels perfils a la web del EAWS.