20160307_Horno
Image00007
Image00008

Perfil fet en un vessant NE a cota mitja favorable a l’acumulació pel vent. La inestabilitat principal és deguda al nivell de cristalls arrodinits amb cares planes (formes mixtes) a l’interior de la capa marró i per damunt de la crosta. Els tests d’estabilitat mostren que la placa necessita de sobrecàrrega moderada però té capacitat de propagació.

Perfil hecho en una ladera NE a cota media favorable a la acumulación por el viento. La inestabilidad principal se debe al nivel de cristales redondeados con caras planas (formas mixtas) en el interior de la capa marrón y por encima de la costra. Los tests de estabilidad muestran que la placa necesita de sobrecarga moderada pero tiene capacidad de propagación.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS