20141231_Magic
20141231 foto

El cercle vermell indica la situació del perfil. També podeu veure’l a la web del European Avalanche Warning Services