20150131 Blanhibla

Perfil fet en un vessant favorable a l’acumulació però protegit del vent. Fixeu-vos en el perfil de dureses, bastant piramidal des de la superfície a la base. En un vessant molt proper i exposat als efectes del vent, el gruix de la neu nova presenta una estructura inestable formada per capes de neu recent molt toves intercalades amb nivells de neu ventada més dura que actuen com a placa. Els tests d’inestabilitat han donat lloc a fractures i propagacions molt fàcils (veure comentaris al perfil). Hem provocat esquerdes amb esquís.

Podeu visualitzar la localització del perfil a la web de l’EAWS