20141229_Montanero
20141229_Montanero_f

Perfil fet en una zona d’acció del vent força neutra. L’estructura és representativa d’una gran porció de terreny, on les plaques descansen sobre neu poc ventada en procés de facetejar-se pel fort gradient.

Els tests indiquen capacitat de propagació i iniciació ja no del tot fàcil.