20151226_Parros

Perfil fet a l’obaga de l’estanh Nere de Parros. Es tracta d’una zona d’acumulació pel vent on no hi toca el sol en tot el dia. El conjunt del mantell presenta una molt forta cohesió (neu transportada pel vent). En superfície el fort gradient fa que els cristalls creixin i la neu perdi cohesió.

Perfil hecho en la umbría de l’estanh Nere de Parros. Se trata de una zona de acumulación por el viento donde no da el sol en todo el día. El conjunto del manto presenta una muy fuerte cohesión (nieve transportada por el viento). En superficie el fuerte gradiente hace que los cristales crezcan y la nieve pierda cohesión.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS