20150226 Reina antiga

Perfil realitzat ahir al sector de Beret en un vessant N prop de l’antic telecadira de la Reina. Tot i estar per damunt de la cota pluja-neu, la neu superficial es troba lleugerament humitejada. Tot el gruix de neu nova amb les temperatures suaus i humitats elevades, s’ha anat compactant, cohesionant i endurint. Tan sols es detecta una capa de neu recent més tova i menys transformada amb capacitat d’iniciació de la fractura però sense propagació. Les capes mitges i basals del mantell són resistents i estables.

Podeu veure la localització del perfil a la web del EAWS.