20160119 Muntanyó Àrrreu

ECTN

Perfil fet en un sotavent d’orientació E prop del Cap del Muntanyó d’Àrreu amb l’objectiu de valorar les situacions de neu recent i neu ventada causades per les dos nevades força consecutives dels dies 15 i 18. El test de compressió dóna resultats positius amb capacitat d’iniciar fractures a diferents nivells però el test de la columna extesa indica que li falta capacitat de propagació, sobretot per la base de la neu ventada del cap de setmana.

Perfil hecho en un sotavento de orientación cerca del Cap del Muntanyó d’Àrreu con el objetivo de valorar las situaciones de nieve reciente y nieve venteada causadas por las dos nevadas bastante consecutivas de los días 15 y 18. El test de compresión da resultados positivos con capacidad de iniciar fracturas en diferentes niveles pero el test de la columna extendida indica que le falta capacidad de propagación, sobre todo por la base de la nieve venteada del fin de semana.

 

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS