Teso Mina 20160216
Image00001
Image00002

Perfil fet a la part alta d’un vessant sud favorable a l’acumulació pel vent, amb l’objectiu d’investigar l’estabilitat de les plaques formades durant la tempesta i sobretot l’existència i en cas de ser-hi l’estat de la capa feble de “FC/CR de St Valentí” enterrada el diumenge 14 de febrer. I hem trobat aquesta capa feble! just per damunt la crosta de pluja del passat divendres/dissabte. Però respecte els perfils que vàrem fer ahir, avui aquesta capa només respon de manera moderada al test de compressió i no té capacitat de propagació en el test de la columna estesa. Al menys en aquest indret, un vessant sud a cota mitja.

 

Perfil hecho en lo alto de una ladera sur favorable a la acumulación por el viento, con el objetivo de investigar la estabilidad de las placas formadas durante la tormenta y sobre todo la existencia y en caso de estar el estado de la capa débil de “FC / CR de St. Valentín” enterrada el domingo 14 de febrero. Y hemos encontrado esta capa débil! justo por encima de la costra de lluvia del pasado viernes / sábado. Pero respecto a los perfiles que hicimos ayer, hoy esta capa sólo responde de forma moderada en el test de compresión y no tiene capacidad de propagación en el test de la columna extendida. Al menos en este lugar, una vertiente sur a cota media.

 

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS