20160415 Conangles

Observació feta al vessant NE del Coll de Conangles a 2600 m. El conjunt està humit i les capes basals concentren una gran quantitat d’aigua. Testos en generals denoten estabilitat.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Observación hecha en  la vertiente NE del Coll de Conangles 2600 m. El conjunto está húmedo y las capas basales concentran una gran cantidad de agua. Test en generales denotan estabilidad..

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS