20160115 Salana

Perfil fet a l’inici de la nevada que ha acumulat uns 25-30 cm amb fort vent del N i NW.
Les oscil.lacions de la temperatura d’aquest hivern ha provocat la formació de capes encrostades intercalades amb nivells poc cohesius de formes mixtes. Els testos donen resultats positius prop de la superfície i negatius en profunditat.

Perfil hecho al inicio de la nevada que ha acumulado unos 25-30 cm con fuerte viento del N y NW.
Las oscilaciones de la temperatura de este invierno ha provocado la formación de capas encostrada intercaladas con niveles poco cohesivos de formas mixtas. Los tiestos dan resultados positivos cerca de la superficie y negativos en profundidad.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS

Salana_201601150003