20140213 Blanhibla

Perfil tipus test realitzat en un vessant obac prop de l’estació superior del Blanhibla. La neu ventada ha anat guanyant cohesió i els nivells febles no persistents estabilitzant-se.