20160113 Gran Tuc Sendrosa

Observació feta a la pala N del Gran Tuc de Sendrosa, lloc alt, molt obac i a sotavent del vent del W i NW. La neu caiguda a partir de Cap d’any mostra nivells amb fragments de cristalls de neu recent i restes de neu rodona entre els nivells ventats. Situats sobre el límit pluja/neu de les darreres entrades càlides, no s’observen les crostes intercalades que hem vist a cotes inferiors.

Observación hecha en la paja N del Gran Tuc de Sendrosa, lugar alto, muy sombrío y sotavento del viento del W y NW. La nieve caída a partir de fin de año muestra niveles con fragmentos de cristales de nieve reciente y restos de nieve redonda entre los niveles venteados. Situados sobre el límite lluvia / nieve de las últimas entradas cálidas, no se observan las costras intercaladas que hemos visto en cotas inferiores.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS

Image00003