20150309_Pletiu Son

Perfil realitzat en un vessant obac a cota mitja. Tant en superfície, com internament, es troben diverses crostes i capes de gel molt dures i resistents. Entre elles, s’intercalen nivells més tous formats per cristalls amb cares planes. La part basal del mantell presenta cristalls grossos i persistents. Els resultats positius dels tests permeten identificar aquests nivells febles i poc resistents, però cal tenir en compte que t’han tallat totes les crostes i nivells de gel, eliminant el suport lateral.

Trobareu més perfils i la seva localització a la web dels European Avalanche Warning Services.