20160107_llança
DSC05421

Perfil fet en un vessant oest a cota alta. Mantell superficialment humit però internament encara sec, amb un nivell més tou no persistent que s’ha mostrat inreactiu al test de compressió i un segon nivell de cares planes en contacte amb la neu vella, que encara es mostra reactiu però li costa iniciar la fractura. En esquiar el vessant no hem observat cap indici de placa inestable. Caiguda natural i accidental de boles i purgues humides en pendents fortament inclinats i en totes les orientacions.

Perfil hecho en una ladera oeste a cota alta. Manto superficialmente húmedo pero internamente todavía seco, con un nivel más blando no persistente que se ha mostrado inreactivo al test de compresión y un segundo nivel de caras planas en contacto con la nieve vieja, que aún se muestra reactivo pero le cuesta iniciar la fractura . En esquiar la vertiente no hemos observado ningún indicio de placa inestable. Caída natural y accidental de bolas y purgas húmedas en pendientes fuertemente inclinadas y en todas las orientaciones.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS