20150107_canal de la llança
canal de la Llança

Perfil realitzat en una canal de fort pendent amb orientació nord. El mantell està bàsicament format per un conjunt de crostes de fusió/regel molt dures intercalades amb nivells de neu vella de menor cohesió. La capa superficial és un nivell prim de neu pols reciclada. L’estabilitat és molt bona.

També podeu consultar el perfil a la web dels Serveis Europeus d’Allaus