20160406 Clot der Os

Perfil fet a l’entrada del circ del Clòt der Os després de provocar un WOUMF pel pas de 3 persones.

Més perfils i la localització exacta d’aquest a la web de l’EAWS

Perfil hecho en la entrada del circo del Clòt der Os tras provocar un WOUMF al paso de 3 personas.

Más perfiles y la localitzación exacta de este en la web del EAWS