Imatge llarga

L’abril del 1993 els serveis d’allaus d’Europa van acordar l’ús d’una escala uniforme amb cinc graus de perill d’allaus. Fins aleshores, els països havien utilitzat escales diverses amb diferents graus de perill (per exemple 8 nivells a Catalunya i França, 7 nivells a Suïssa) i amb una varietat de definicions de cadascun dels graus de perill.

L’adopció d’una escala uniforme és molt beneficiosa per a tots els usuaris de la neu, professionals i amateurs, perquè podem referir-nos als mateixos nivells de perill quan visitem altres països. Als EEUU i Canadà s’utilitza l’Escala Nord-Americana de Perill d’Allaus, que també inclou cinc graus de perill i amb unes definicions que sense ser exactes, volen dir el mateix (www.avalanche.org).

Escala Europea de Perill d’Allaus

EscalaEuropea tradu propia

(*) Pendents particularment propicis pel que fa a la inclinació, configuració del terreny, proximitat de la cresta, rugositat del sòl,…
(**) Les característiques d’aquests pendents estan generalment descrites de forma més detallada en el butlletí d’allaus (altitud, exposició, topografia, etc.).
(***) Sobrecàrrega : – forta: p.e. un grup d’esquiadors; – feble: p.e. un esquiador, un excursionista,…
– Caiguda espontània: allau de causa natural, sense intervenció humana.
– Desencadenament accidental: allau provocat, amb intervenció humana.

En un esforç per fer la informació el més precisa possible, el grup de treball dels serveis europeus d’allaus (en anglès, European Avalanche Warning Services) s’ocupa de definir els termes d’ús més freqüent. Algunes de les definicions s’expliquen de forma breu a la llegenda que acompanya l’escala, i també estan publicades en un glossari a la pàgina web del EAWS.

Aquesta secció pretén ser una eina d’ajuda a la interpretació del grau de perill d’allaus publicat al butlletí. És a dir, quin significat té, i com el podem aplicar a l’hora d’escollir el terreny on realitzar les nostres activitats, i també el grup amb qui les durem a terme.

El perill a cada grau de perill: 4 coses importants

1- L’escala no és linear. Les figures d’aquí sota representen la mida i distribució espacial de les allaus esperades per cada grau de perill, extretes de la pàgina web suïssa White Risk.

Això vol dir que el teu risc incrementa dos vegades per cada increment en cada grau de perill. En altres paraules, el risc que assumeixes amb grau Moderat és dos vegades més gran que amb grau Feble, i quatre vegades més anant del grau Feble a Marcat. I així successivament. La gràfica de sota mostra el càlcul del risc del Werner Munter en funció de l’activitat d’allaus a Suïssa.

Danger exponential

2- La majoria dels accidents per allaus i fatalitats ocorren en el grau 3-MARCAT, ja que és quan hi ha la màxima interacció entre la gent i les allaus. També té a veure amb una major incertesa en el grau Marcat, doncs és quan és més difícil identificar el terreny perillós (mantell de neu inestable) respecte el menys perillós (mantell de neu més estable). Aquí sota podeu veure l’estadística d’accidents mortals per allau a Catalunya en els darrers 20 anys. Els mateixos resultats es donen a la majoria de països d’Europa i Nord-Amèrica.

Accidents Grau Perill

3- L’Avaluador, integrat al Butlletí de Perill d’Allaus del Centre de Lauegi, és l’eina d’ajuda que us permet combinar el grau de perill pronosticat amb la Classificació del Terreny d’Allaus. El resultat és un conjunt de recomanacions adequades al vostre nivell d’entrenament i d’experiència en terreny d’allaus. Amb Precaució habitual (zona verda de l’Avaluador) –  fins i tot en dies de grau de perill 4-Fort – és possible trobar terreny segur on fer activitat, típicament terreny simple, de pendent poc dret i no connectat directament a vessants inclinats.

Avaluator trip planner catala

4 – Finalment… les recomanacions, de sentit comú

perill_5

Situació extrema, catastròfica. És una situació excepcional que no es dóna tots els hiverns. S’espera molta activitat d’allaus naturals de grans dimensions. Evitar tot terreny d’allaus.

P1110301
perill_4

Condicions molt desfavorables. El perill és màxim per les activitats hivernals. Dura unes poques hores. Limitar-se a terreny simple i conegut.

stick to the powder in the forest
perill_3

Condicions desfavorables. Situació crítica. Es necessita experiència i coneixements per moure’s amb seguretat per la muntanya. Més de la meitat dels accidents es donen amb aquest grau de perill. Es dóna amb força freqüència.

DSC00645
perill_2

Condicions majoritàriament favorables. El perill es troba molt localitzat. No es pot baixar la guàrdia ja que es tendeix a subestimar aquestes situacions. És perill més habitual en una temporada normal. Prudència.

P1060732
perill_1

Condicions favorables. Pot afrontar-se quasi qualsevol activitat sense restriccions. Mantenir rigurosament els bons hàbits en terreny d’allaus.

Traça Peyta N Besiberri 20100331 03