El principal paràmetre per classificar la mida de les allaus és el seu Potencial Destructiu. S’usa la Classificació de la Zona d’Arribada quan el potencial Destructiu és poc clar o difícil d’estimar.
S’estima el potencial destructiu de l’allau a partir de la neu dipositada, i s’assigna una mida. Ha imaginar-se que els objectes de la llista següent (persones, vehicles, arbres) estiguessin situats en el trajecte o en l’inici de la zona d’arribada, i s’estimen els danys de l’allau hauria pogut causar.
Nota: el potencial destructiu d’una allau és funció de la seva massa, velocitat i densitat, així com de la longitud i la secció de la zona d’allau.

NOM

POTENCIAL DESTRUCTIU

CLASIFICACIÓ DE LA ZONA D’ARRIBADA

1

PURGA

Perill d’enterrament mínim (perill de caiguda)

El moviment de neu s’atura típicament a mig vessant

2

PETITA

Pot enterrar, ferir o matar una persona.

L’allau s’atura típicament al peu del vessant

3

MITJANA

Pot enterrar o destruir un cotxe, causar danys a un camió, destruir un edifici petit o trencar una petita quantitat d’arbres.

L’allau pot travessar zones planes (considerablement per sota de 30º) en una distància <50m

4

GRAN

Pot enterrar i destruir un vagó de tren, un camió gran, diversos edificis o una part de bosc.

L’allau travessar zones planes (considerablement per sota de 30º) en una distància> 50m i pot arribar al fons de vall.

5

MOLT GRAN

Pot modificar el paisatge. Possibilitat de danys desastrosos.

 

Arriba al fons de vall. Major allau coneguda.