L’Avaluador és una eina complementària a l’Escala de Classificació del Terreny Allavós per a la planificació de les sortides. La finalitat de l’Avaluador és conduir a l’usuari en l’elecció objectiva i sistemàtica de la sortida adequada al terreny (mitjançant l’ATES) i a les condicions actuals de neu i perill d’allaus (mitjançant el BPA). Amb aquesta eina, l’usuari combina ambdues informacions i obté com a resultat un conjunt de recomanacions adequades al seu nivell d’entrenament i d’experiència en terreny de neu i allaus per a poder gestionar amb èxit el perill d’allaus sota unes condicions i un tipus de terreny determinats.

RECOMANACIONS

NO ES RECOMANA circular per la muntanya a la zona de color vermell sense coneixements de nivell professional o expert en neu i allaus. Condicions preparades perquè hi hagin accidents per allaus. Cal tenir PRECAUCIÓ EXTRA a la zona de color groc. Les allaus són possibles per causes humanes o naturals, i els accidents són freqüents. Es requereix un nivell avançat de comprensió del perill d’allaus existent. Condicions a la zona verda són adequades per circular per terreny d’allaus i els accidents són generalment infreqüents. Cal tenir PRECAUCIÓ, saber reconèixer el perill i tenir les habilitats de circulació amb seguretat i de rescat.