imatge_ates
simple

Terreny Simple

Exposició a pendents poc drets i terreny forestal. Algunes clarianes al bosc poden implicar zones d’arribada d’allaus poc freqüents. Moltes opcions per reduir o eliminar l’exposició.

challenging

Terreny Exigent

Exposició a zones de trajecte d’allaus ben definides, a zones de sortida o trampes. Hi ha opcions per reduir o eliminar l’exposició trobant rutes amb cura.

complex

Terreny Complex

Exposició a zones de trajecte d’allaus múltiples i superposades o grans extensions de terreny obert i pendent. Zones d’inici d’allaus múltiples i amb trampes baix. Mínimes opcions de reduir l’exposició.

allau

Trajectòria d’allaus habituals

Zones en les que es produeixen allaus naturals amb relativa freqüència, especialment en situacions de neu recent, fusió per pluja o fusió per temperatures altes.

itinerari

Itinerari suggerit

Alguna de les moltes possibilitats que la zona ofereix.

caution

Consells en el punt de presa de decisions

Punt de l’itinerari on s’ha de decidir quina opció prendre, en funció de les condicions i el grup. En fer clic s’obtenen consells particulars per al punt en qüestió.

triangle

Cims principals a les zones cartografiades

refu

Refugis i cabanes

parking_lot

Aparcament

Aparcaments més habituals per als itineraris proposats