20150323_Baciver

Més perfils i la localizació exacta d’aquest a la web del European Avalanche Warning Services