20150305_sALANA

Més perfil i la localizació exacta d’aquest a la web del European Avalanche Warning Services